Czym są tzw zielone obligacje – definicja i najpopularniejsze standardy

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które są wykorzystywane jako instrument pozyskiwania środków finansowych — podobnie jak pożyczki. O ile jednak kredyt zwykle wymaga zabezpieczenia, o tyle kredyt w formie obligacji jest udzielany bez zabezpieczenia, warunkowo „na słowo honoru”. Ponadto kredytobiorca ustala warunki i wysokość płatności. Warunki te są określone w dokumentach emisji obligacji.

Obligacje mogą być obligacjami rządowymi, emitowanymi przez Ministra Finansów, mogą być obligacjami komunalnymi (emitowanymi przez miasta, regiony itp.) lub korporacyjnymi  (przez firmy prywatne).

Obligacje panda i obligacje śmieciowe

W praktyce światowej angielskim terminem określającym obligacje jest bond, który przyjął się również na rynku polskojęzycznym. Stosowane są również inne terminy, np. euroobligacje lub nawet obligacje typu panda. I choć znaczenia pierwszego słowa można się intuicyjnie domyślić — chodzi o papiery emitowane w obcej walucie, to panda bonds mogą budzić wątpliwości.

Niestety, nie mówimy tu o hodowli niedźwiedzi białych i czarnych. Panda Bonds to obligacje wprowadzane na rynek krajowy w Chinach kontynentalnych i denominowane w juanach chińskich. Mogą być one wydawane wyłącznie przez firmy zarejestrowane za granicą. Z reguły takie papiery wartościowe są emitowane przez firmy zainteresowane promocją na rynku ChRL i rynkach azjatyckich.

Można też spotkać się z określeniem „śmieciowe” obligacji, a nazwa ta nie ma nic wspólnego z recyklingiem. Ten rodzaj pozyskiwania środków jest wykorzystywany przez firmy bez długiej historii lub reputacji biznesowej. Obligacje „śmieciowe” lub junk bonds charakteryzują się wyższą rentownością kuponu oraz wyższym ryzykiem i są często emitowane w ramach przejęć i wykupów, gdzie są oferowane udziałowcom zamiast gotówki.

Dokumenty
Źródło: Pixabay

Zielone obligacje (green bonds) i obligacje społeczne

Sam instrument pozyskiwania kredytu w formie obligacji jest dość popularny i stosowany od dawna, ale „zielone obligacje” to termin dość nowy i pojawił się na rynku polskim stosunkowo niedawno.

Zielone obligacje są jednym z najbardziej popularnych instrumentów ESG. Emitenci zielonych obligacji pozyskują środki na realizację projektów środowiskowych.

Może to być wdrażanie czystych technologii w produkcji, projekty z zakresu alternatywnych (bezemisyjnych) źródeł energii, recykling surowców lub inne inicjatywy przyczyniające się do harmonijnego współistnienia przyrody i biznesu.

Przykłady projektów, które mogą być finansowane za pomocą zielonych obligacji:

  • Odnawialne źródła energii, takie jak farmy słoneczne lub wiatrowe.
  • Poprawa efektywności energetycznej, w tym zmniejszenie zużycia ciepła i energii.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, np. filtrowanie emisji do atmosfery lub recykling odpadów przemysłowych.
  • Ekonomiczne wykorzystanie zasobów naturalnych i ziemi.
  • Ochrona lądowej i wodnej różnorodności biologicznej.
  • Transport przyjazny dla środowiska.
  • Systemy adaptacji do zmian klimatu.
  • Produkcja bezodpadowa.
  • Zielone budynki, które spełniają regionalne, krajowe i międzynarodowe standardy i certyfikaty.

Pierwsze obligacje na rzecz świadomości klimatycznej zostały wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny w 2007 roku w celu sfinansowania projektów związanych z energią alternatywną i efektywnością energetyczną.

Zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA), zielone obligacje są emitowane przez spółkę emitującą w celu sfinansowania konkretnych projektów mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Emitując zielone obligacje zgodnie z międzynarodową metodologią, emitenci zobowiązują się do wykorzystania pieniędzy inwestorów wyłącznie na projekty odpowiedzialne ekologicznie, z góry określając listę możliwych obszarów wykorzystania i wskaźniki efektywności.

Energia
Źródło: Pixabay

Do czego tego potrzebuję?

Co dziwne, nie tylko banki i fundusze inwestycyjne, ale także zwykli obywatele wykazują zainteresowanie zielonymi obligacjami. Mimo że ich zakup nie wiąże się z bezpośrednim zyskiem finansowym.

Obecnie zwykli ludzie nie odnoszą żadnych szczególnych korzyści finansowych z nabycia zielonych obligacji w porównaniu z tradycyjnymi obligacjami. Głównym motywem nabywania zielonych obligacji jest chęć ludzi, by poprzez swoje decyzje, w tym finansowe, wpływać na dobro publiczne — dbać o swój kraj, brać odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Motywacją dla obywateli do zakupu obligacji ESG jest realizacja ich społecznej odpowiedzialności i ich dobra wola, ponieważ środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na poprawę warunków środowiskowych, infrastruktury społecznej, z której oni i ich dzieci będą później korzystać.

Pojawienie się na rynku takiego instrumentu inwestycyjnego jak zielone obligacje pozwala przeciętnemu konsumentowi wesprzeć konkretny projekt odpowiedzialny ekologicznie.

Mieszkańcy Polski jako potencjalni inwestorzy mogą zdecydować się na rozwój zielonego miasta. Kupowanie zielonych obligacji przez konsumentów to prawdziwa okazja, by wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa.

One Response

  1. Nienawidzę takich tematów, ale niestey jestem zmuszony się z nimi zapoznać. Na studiach wymagają. Dzięki wam jednak sporo zrozumiałem. Poleciłem znajomym. Pozdro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close