Odszkodowanie za złamanie – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Złamanie należy do grupy najczęściej występujących urazów. Jest to kontuzja, do której może dojść naprawdę w wielu sytuacjach, między innymi w czasie uprawiania sportu, fizycznej pracy czy zwykłej wycieczki. Taki stan może być wywołany również zmianami patologicznymi w kościach. 

Niezależnie jednak od okoliczności oraz miejsca urazu objawy, które będą wskazywały na złamanie, w przeważającej ilości przypadków będą bardzo podobne. W miejscu pęknięcia kości pojawia się ból, który nasila się każdorazowo, gdy miejsce złamania wprawiane jest w ruch. Bardzo często pojawia się opuchlizna, która może utrzymywać się nawet przez kilka tygodni. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku złamania nawet, jeżeli nie spowodowało ono długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany może domagać się odszkodowania.

Trzeba mieć jednak świadomość tego, że nie każdy może je uzyskać, a zasady jego przyznawania są bardzo elastyczne i zależne od indywidualnego przypadku.

Kto może uzyskać odszkodowanie za złamanie?

O uzyskanie odszkodowania za złamanie mogą ubiegać się wyłącznie te osoby, które posiadają wykupione, aktualne ubezpieczenie na życie. To ubezpieczenie musi swoim zakresem obejmować ochronę w czasie zaistniałego zdarzenia. Złamanie zgłaszane ubezpieczycielom najczęściej dotyczy żeber, obojczyków, nosa, nogi oraz ręki.

Jeżeli przyjrzymy się badaniom statystycznym, można zauważyć, że bardzo często dochodzi do wypadków w miejscu pracy, których konsekwencją może być nie tylko uszkodzenie kości.

Specyficznym typem złamania, które często ma miejsce w pracy, jest pęknięcie kości wskutek poślizgnięcia się lub potknięcia przy wykonywaniu pracy zawodowej. Jest to najczęściej występująca kontuzja w czasie wykonywania obowiązków służbowych i to bez względu na branżę oraz charakter wykonywanej pracy. Poślizgnięcie się najczęściej spowodowane jest przez znajdującą się na podłodze ciecz. Z tego też powodu pracodawcy powinni w miarę możliwości pokrywać podłoża materiałami nienasiąkliwymi oraz zapobiegającymi poślizgom. Dobrą praktyką jest również częsta kontrola podłoża i doprowadzenie go do bezpiecznego stanu. Równie często jak poślizgnięcia w pracy zdarzają się potknięcia, które nawet w 30% przypadków prowadzą do dość długiej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Na jakie jeszcze urazy, pracownicy są narażeni w czasie pracy? To przede wszystkim częste porażenie prądem, rany cięte, kłute czy szarpane, do których może dojść nie tylko przez nieuwagę pracownika, ale także w czasie obsługi niesprawnych czy trudnych do obsługi sprzętów. 

Jakie dokumenty należy przedstawić, wnioskując o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Aby uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, nie tylko należy być ubezpieczonym i posiadać aktualną polisę. Niezbędne jest również złożenie stosownej dokumentacji. W przypadku złamań będą potrzebne wszelkie dokumenty, które potwierdzą wystąpienie urazu, scharakteryzują przebieg jego leczenia oraz wpływ na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to, co znajdzie się w takim dokumencie, ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla kwoty późniejszej wypłaty odszkodowania, ale przede wszystkim dla samego jego uzyskania. Istotne jest nie tylko opisanie okoliczności urazu oraz przebiegu jego leczenia, warto również zgromadzić opinie lekarzy i specjalistów, wypisy szpitalne czy skierowania na dalsze badania. Jeżeli poszkodowany opłaca swoje leczenie w prywatnych klinikach, może do całej dokumentacji dołączyć również faktury i rachunki za leczenie oraz przejazdy. Dobrze jest pamiętać o tym, że posiadanie ubezpieczenia wcale nie obliguje ubezpieczonego do leczenia się w placówkach państwowych.

Jakie świadczenia przysługują za złamania?

Zakres świadczeń, o które mogą się starać osoby, które doznały złamania, jest bardzo szeroki i elastyczny, dlatego też nie da się określić konkretnej kwoty, którą może poszkodowany uzyskać za doznane cierpienie i utratę zdrowia.

Na jakie świadczenia można liczyć gdy dojdzie do złamania? Przede wszystkim na:

  • jednorazowe odszkodowanie za złamanie, którego wartość zależna jest od poniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz stopnia skomplikowania leczenia;
  • zadośćuczynienie, które ma rekompensować doznane cierpienie i straty moralne;
  • zadośćuczynienie, które ma stanowić zwrot kosztów za opiekę medyczną i pielęgnacyjną, jeżeli leczenie odbywało się w prywatnych klinikach i gabinetach;
  • przy poważnych urazach poszkodowany składający wniosek oraz odpowiednią dokumentację może liczyć na zwrot kosztów, jakie poniósł na zakup niezbędnego sprzętu oraz urządzeń rehabilitacyjnych. Do tego można doliczyć również koszty związane z przejazdami w ramach leczenia.

W zależności od zakresu ubezpieczenia i oferty ubezpieczyciela, poszkodowany może liczyć nawet na wypłatę zaliczki, jeżeli będzie poddawany zabiegom czy innym usługom medycznym, gdzie wymagane jest uiszczenie opłaty z góry.

Złamania mogą być naprawdę bardzo różne. Jedne znikają już po kilku tygodniach, inne natomiast mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, przez który być może nawet nie będzie możliwe kontynuowanie dalszej pracy zarobkowej czy wykonywanie jej w pełnym wymiarze czasu lub w pełnym zakresie – tak jak przed wypadkiem. Jeżeli okoliczności ku temu będą uzasadnione, a poszkodowany poważnie ucierpi w wypadku, może liczyć na rentę. Ta przyznawana jest najczęściej przy naprawdę bardzo poważnych urazach, w wyniku których dochodzi nie tylko do uszczerbku na zdrowiu, ale również przerwania ciągłości finansowej. W tym przypadku są dwie możliwości. Może być to renta przyznawana z tytułu utraty zdolności do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Innym rozwiązaniem jest renta z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość, która jest przerwana, gdy poszkodowany na skutek doznanego urazu nie będzie miał szansy na dalszy rozwój zawodowy. Renta w tym przypadku ma stanowić nie tylko środek finansowy do dalszego leczenia, ale i rekompensatę za poniesione straty.

Partnerem artykułu jest eloodszkodowania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close